Vroegwijs

Vroegwijs…. Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong zijn vroegwijs. Maar ook intens. En soms vol tomeloze energie. En soms asynchroon in hun ontwikkeling. En soms al aangepast en lamgeslagen…

Daarom is het belangrijk dat niet alleen zij, maar ook hun ouders en omgeving (zoals bijvoorbeeld kinderopvang of peuterspeelzaal) vroegwijs zijn! Zodat zij dit kind kunnen zien en begeleiden in al zijn krachten en kwetsbaarheden.